Krystal 0.9 by R-SkyDia : 240 x 96 cm
Sail : Icarex / Mylar
Frame: Skyshark

Diguna oleh beberapa kumpulan ternama Europa, yang mana telah terbukti kehandalan pengendalian layang layang ini.

Harga: RM 1380.00


Nirvana NSE by R-SkySail: Icarex PC31 & Mylar
Dia: 240 cm x 100cm
Frame: Skyshark 5PT

Hanya satu saja perkataan....TERBAIK!

Harga: RM 1380.00